Huub en Paul

Op de werkvloer kunnen mooie vriendschappen ontstaan.  De kameraadschap tussen Huub en Paul is hier een voorbeeld van.

Beiden werken ze reeds lang voor Alinco, Huub sinds 1980 en Paul sinds 1985.

Ze zien elkaar niet alleen op Alinco, maar ook daarbuiten voor bv. een terrasje of een gezamelijke vakantie.